Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • E. Zyman, Florian Śmieja, rozmowa + wiersze
  • K. Śmiechowicz, O Cwietajewej cz. II
  • K. Brakoniecki, poezja
  • W. Mejbaum, Filozofia i problemy + wiersze
  • A. Łozowska-Patynowska, o poezji Krystyny Lars
  • Eda Ostrowska, poezja
  • ks., J. Sochoń, Filozofia jako religia + wiersze
  • A . Wołosewicz, o Wojciechu Kawińskim
  • Laureatki „Konkursu Migotań na recenzję”
Numer 4 (53) 2016

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura