Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • O wyższości tekstu nad fotografią - Andrzej C. Leszczyński
  • Proza Andrzeja Żurowskiego
  • Roman Warszewski o Che Gevarze
  • Dwugłos poświęcony fotografiom Tomasza Sobieraja - K. Karczmarz, K. Jurecki
  • Zapiski z Borzęcina Józefa Barana
  • Szkic o wierszu Herberta - Bogusław Żyłko
  • Nowe teksty Anny Frajlich
  • O książce Zbigniewa Joachimiaka - A. Wołosewicz, M. Jentys
  • Krzysztof Gąsiorowski - wiersz-plakat
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 3/4 (32/33) 2011

Adam WażykPoezja
Małgorzata Szadkowska-BorysKot, felietonnik
Andrzej ŻurowskiWrzosowisko, proza
Roman WarszewskiZielony notes, czyli osobista antologia poetycka Ernesto Che Guevary
Beata Patrycja KlaryPoezja
Jerzy NiesiobędzkiLew Tołstoj i rosyjscy europejczycy, esej
Bogusław ŻyłkoRovigo Zbigniewa Herberta, szkic
Adam BieniasPoezja
Miriam AkaviaSześcioro ich było, opowiadanie
Sławomir MajewskiSylwia Beach. Narodziny geniusza, esej z cyklu "kobiety ich życia"
Marek CzukuPoezja
Marina CwietajewaHistoria pewnej dedykacji, wspomnienia (tłum. K. Śmiechowicz)
Dariusz Jacek BednarczykPoezja
Przemysław KulińskiPoezja
Anna FrajlichKilka odnalezionych kartek, dziennik
Anna FrajlichPoezja
Andrzej Wołosewicz/Maria Jentys-BorelowskaOmówienia/Dwugłos
Wanda KarczewskaWspomnienie
Leszek ŻulińskiMiędzy miłością a rozpaczą (o poezji Wandy Karczewskiej)
Beata Patrycja KlaryŻycie w cieniu śmierci (wspomnienie Wandy Karczewskiej)
Olaf PajączkowskiPoezja
Krzysztof GąsiorowskiWiersz-Plakat
Mirosława Piastowska-MajzelOpowiadania
Andrzej C. LeszczyńskiOkruchy, esej
Józef BaranDziennik z Borzęcina 2011
Sławomir MatuszKolaże i głosy z Ojcem, Licznik Geigera
Danuta HasiakPoezja
Grażyna KoszewskaPoezja
Grzegorz MusiałDziennik włoski (10), dzienniki-podróże
Maria Jentys-BorelowskaNieostatnie pożegnanie. O życiu i twórczości Henryka Sekulskiego
Marzena Baran-RadwańskaMit czy esej? O mitologii Jana Parandowskiego, esej
Tomasz MajzelPoezja
Katarzyna BoruńPoezja (wstęp J. Sochoń)
Jerzy SuchanekTrud słów, sztuki wizualne
Andrzej C. LeszczyńskiPrzedstawić naturę, sztuki wizualne
Józef JasielskiPoezja
Katarzyna Karczmarz/Krzysztof JureckiDwugłos, sztuki wizualne
Recenzje
Jan GondowiczOdpryski

RysunkiJanusz Stobiński
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (61) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (60) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (58) 2018
                    Pobierz PDF»
Literatura