Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Najnowsza proza Mariana Pilota
  • Marta Fox - Wiersz-Plakat
  • Wspomnienie o Ryszardzie Liskowackim
  • Poezja Agnieszki Moroz
  • Poezja Cezarego Sikorskiego
  • Jurij Łotman - O modzie
  • Józef Bachórz - Literatura polska w Chinach
  • Agnieszka Kwiatkowska o Bogusławie Latawiec
  • Sławomir Majewski o żonie Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 1 (34) 2012

Kazimierz Wierzyński - poezja
Małgorzata Szdkowska-Borys - Migotania w przedsionku, felietonnik
Zbigniew Joachimiak - Pisane z przedsionka
Izabela Fietkiewicz-Paszek - Przed kolejnym Festiwalem Poetyckim im. W. Karczewskiej
Marian Pilot - Lalka Róża, fragment powieści
Cezary Sikorski - poezja
Jurij Łotman - Moda - ubiór, esej (tłum. B. Żyłko)
Agnieszka Moroz - poezja
Sławomir Majewski - Jessie Conrad-Korzeniowska. Rzecz o Józefie-tułaczu, esej z cyklu "Kobiety ich życia"
Agnieszka Marek - poezja
Jerzy Niesiobędzki - Gombrowicz i egzorcyści, esej
Rafał Sulikowski - Opowiadanie życiowego rozbitka, uratowanego przez dobrych ludzi, proza
Agnieszka Syska - poezja
Andrzej Żurowski - Powidoki (1), proza
Bogusława Latawiec - poezja
Agnieszka Kwiatkowska - Zawsze w obie strony. Bogusławy Latawiec poetyckie dialogi z czasem
Magdalena Piekorz - poezja
Ivan Korponai - poezja (tłum. O. Lalić-Krowicka)
Siergiej Birjukov - poezja (tłum. R. Bobryk)
Patrick Raynal - Nigdy nie używana suknia ślubna, proza (tłum. J. Gondowicz)
Boris Nosik - fragmenty prozy (tłum. K. Śmiechowicz)
Ryszard Liskowacki - Kartki
Ryszard Liskowacki - poezja
Artur Daniel Liskowacki - "Kto wyniósł pamięć, temu wędrowanie" - o moim Ojcu, Ryszardzie Liskowackim, wspomnienia
Marta Fox - poezja
Izabela Fietkiewicz - Paszek - Rozmowy z Miró, sztuka interpretacji
Henryk Sekulski - wspomnienia
Andrzej C. Leszczyński - Okruchy (16), esej
Aleksandra Janiszewska - Bieganie to dowód miłości do siebie, proza
Mateusz Melanowski - poezja
Tomasz Pietrzak - poezja
Jacek Kukorowski - poezja
Józef Bachórz - "Chińczyki trzymają się mocno!?" , esej
Marta Fox, Jerzy Suchanek - wspomnienia Krzysztofa Gąsiorowskiego
Daria Dziedzic - poezja
Krzysztof Tomanek - poezja
Grzegorz Musiał - Z cyklu: Dziennik włoski (11)
Sławomir Matusz - "rozmowy liryczne" Iwony Pokory, z cyklu "Licznik Geigera"
Olga Śmiechowicz - Przygarnij Ampucia, czyli Bestiariusz Mumerusa, teatr
Anna Szołtysek-Grzesikiewicz - poezja
Paulina Zdanowska - poezja
Andrzej Wołosewicz - Czy poezja bez sutanny jest naga? , sztuka interpretacji
Radosław Jaworowicz - poezja
Katarzyna Korczak - Inny, kresowy świat. Nasza zbiorowa tęsknota, wspomnienia
Czesław Karkowski - Biennale w amerykańskim Whitney Museum, sztuka
Ewa Paprocka - Dni Muzyki Nowej, Gdańsk 2012 - awangarda muzyki rozrywkowej, muzyka
Andrzej Żurowski - O powinności obrażania kołtuna
Edyta Antoniak-Kiedos - Pięć Otoczaków
Recenzje
Leszek Szaruga - Wyprasowanie (1)
Jan Gondowicz - Odpryski
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (61) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (60) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (58) 2018
                    Pobierz PDF»
Literatura