Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Rozmowa z ks. Januszem Arturem Ihnatowiczem
  • Róża - Rilke - Heidegger
  • Władysław Zawistowski - wiersz-plakat
  • Wiersze oraz o wierszach AKW
  • Proza Andrzeja Nowakowskiego
  • Tłumaczenia poezji Jewgienija Czigrina
  • Sztuka interpretacji - Jerzy Suchanek
  • Paweł Sarna o poemacie Zbigniewa Bieńkowskiego
  • Poetka o poetce - Benka: Bocian
Migotania w 2018 roku
Pragniemy aby do końca roku 2018 ukazały się wszystkie cztery numery Gazety Literackiej "Migotania", zarówno w wersji papierowej jak i internetowej. Niestety, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia finansowego. Najwidoczniej dla obecnej ekipy Ministerstwa pisma, szczególnie takie otwarte światopoglądowo i niezależne jak Migotania, nie są przedmiotem troski. Udało nam się uzyskać skromne środki z regionalnych źródeł, które jednak nie pokrywają kosztów wydawania pisma. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do czytelników, autorów i sympatyków naszego kwartalnika. Osoby, które wpłacą najmniej 50 zł otrzymają wychodzące numery pisma. Listę darczyńców ogłosimy w piśmie w końcu roku. Wpłaty tytułem "Migotania 2018", wraz z podaniem pełnego adresu do wsysyłki i adresem email, prosimy kierować na konto:
Fundacja Światło Literatury, Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0001 7019 5866
Wpłaty można też dokownywać przy użyciu PAYPAL, adres emailowy dla PAYPAL: joalike@gmail.com
Prosimy serdecznie o ropowszechnienie tej informacji wśród znajomych i wszelkich osób przyjaznych naszemu pismu.
www.migotania.pl
„Migotania” to pismo o unikatowej formule. Poprzez ogromny format pozwala łączyć atrakcyjny skład, grafikę i fotografię z bardzo zróżnicowanymi formalnie i intelektualnie tekstami. Sięgają do czytelników i autorów ze wszystkich możliwych nieomal środowisk intelektualnych i artystycznych – w małych miasteczkach i metropoliach, w uniwersytetach, w Krakowie i w Nowym Jorku. Od kilkunastu lat mającye tysiące odbiorców dzięki nieodpłatnemu dostępowi w formacie wirtualnym. Szeroki odbiór jest możliwy dzięki temu, że pismo w swojej definicji zamieszcza zarówno teksty na bardzo wyrafinowanym poziomie intelektualnym, jak i w bardziej popularnym formacie, mającym misję upowszechniającą i edukacyjną. Bowiem „Migotania” czytają zawodowi pisarze, profesorowie wyższych uczelni, ale również uczniowie liceum lub studenci wczesnych roczników.
Ta jedyna w swoim rodzaju formuła kwartalnika znalazła bardzo wysoka ocenę społeczną.
„Migotania” zostały również docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2014 Minister Kultury przyznał redaktorowi Naczelnemu, Zbigniewowi Joachimiakowi, odznaczenie „Gloria Artis”, głównie za wieloletnie wydawanie i kierowanie kwartalnikiem „Migotania”.
„Migotania” to w każdym numerze 60 wielkoformatowch (A-3) stron, co odpowiada 240 stronom A-5. To każdorazowo szeroka prezentacja grafiki i fotografiki, to bardzo atrakcyjny wygląd i ciekawe intelektualnie treści, to plakat poetycki oraz plakat graficzny, to formuła pisma unikatowa w skali światowej. To w ciągu 15 lat istnienia blisko tysiąc autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Łodzi i Szczecina, z najróżniejszych środowisk.
Numer 3 (36) 2012

Małgorzata Szadkowska-BorysTrąba nas niesie. I niesie / felietonnik

Andrzej WołosewiczUmarły dwie moje poetyckie przyjaźnie / wspomnienia

Edward Zyman rozmawia z ks. Januszem Arturem Ihnatowiczem – Poezja to zakon a nie łąka motyli

ks. Janusz Artur Ihnatowicz – Poezja

Maria Jentys –BorelowskaNa krawędzi światła. O poezji Jana Drzeżdżona / wspomnienia

Jan Drzeżdżon – Poezja

Rainer Maria Rilke – Poezja (tłum. I. Fietkiewicz-Paszek oraz C. Sikorski)

Cezary SikorskiHeidegger i róża / esej

Urszula M. BenkaMarianna na ziarnku grochu / wspomnienia

Marianna Bocian – Poezja

Andrzej NowakowskiRok 1278 / proza

Maciej Melecki – Poezja

Anna Czyrska – Poezja

Zbigniew Jasina – Poezja

ks. Jan SochońWygnanie / proza

Marian Kisiel“Istnienie – w drugim.” O poezji Andrzeja K. Waśkiewicza / wspomnienia

Andrzej K. Waśkiewicz – Poezja

Andrzej C. LeszczyńskiOkruchy (18) / esej

Czesław DziekanowskiZ lektur do życia / esej

Andrzej ŻurowskiPowidoki (3) / proza

Władysław Zawistowski – Poezja

Sławomir MajewskiRysiek / proza

Anna MałczyńskaPasaże i przepowieści Krzysztofa Rutkowskiego / esej

Marcin Bies – Proza

Grzegorz MusiałZ cyklu: Dziennik włoski (13) / dzienniki-podróże

Ewa Olejarz – Poezja

Wladimir SztokmanWiersze z tomu “Poganiacz”. O Jewgieniju Czigrinie

Jewgienij Czigrin – Poezja

Sławomir MatuszDwie wieże, trzy wiersze i bielizna Marleny Dietrich / interpretacja

Maria Jentys-BorelowskaMiary wieczności. Słowo o śp. Henryku Berezie / wspomnienia

Jerzy SuchanekBez udawania. Dwa poematy Arkadiusza Kremzy / sztuka interpretacji

Paweł SarnaNieskończoność i nieskończona w poemacie Zbigniewa Bieńskowskiego / esej

Grzegorz KociubaObfitość niczego. O poezji Macieja Meleckiego / sztuka interpretacji

Leszek SzarugaWyprasowanie (3)

RECENZJE: Edward ZymanBraniewnik: w świecie pamięci i wyobraźni; Teresa RudowiczO śmierci w wierszach Żulińskiego, Dakowicza, Klary i innych; Edyta Antonik-Kiedos – Od poezji po słownik; Leszek ŻulińskiMisja języka; Janusz A. KobierskiPrzenikanie się światów; ks. Jacek GrzybowskiŚwieccy kontemplatycy w świecie – świadectwo maritainów; Anna FrajlichWtedy i teraz; Jerzy SuchanekHistoria inaczej; Magdalena Boczkowska – Słodko-gorzki smak wakcji; Przemysław OpłockiProwadząc umarłych; Izabela Fietkiewicz-PaszekTagi Kukorowskiego; Edyta Antoniak-KiedosPrzypisy do przypisów; Paweł KubiakMarszałek wyrusza ku gwiazdom; Grzegorz KociubaDystychy gorzkie i zmysłowe; Aneta Kielan“Własny kąt” Jerzego Stasiewicza; Patryk ChrzanŚwiat zawieszony na szelkach; Andrzej Kuba Szewski Zapowiedź “Zmiany”?; Przemysław OpłockiByć jak Laura Diaz; Konrad LiskowackiZużyty kostium

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (61) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 3 (60) 2018
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (58) 2018
                    Pobierz PDF»
Literatura