Pismo literackie Migotania, nr.3 (80), 2023


Wydawca:

Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2023 - Pismo ukazuje się już 21 lat
Redaktor naczelny: Zbigniew Joachimiak
Copyright: Fundacja Światło Literatury
Format: 31 na 22 cm

Jakie to pismo:

- to w każdym numerze blisko 100 stron w dużym formacie, co odpowiada ok. 300 stronom A-5
- to każdorazowo oryginalny skład grafiki i fotografiki oraz tekstów
- to bardzo atrakcyjny wgląd i ciekawe intelektualnie treści
- to każdorazowo plakat poetycki ora plakat artystyczny
- unikatowa formuła pisma literackiego w skali światowej
- to w ciągu 21 lat istnienia pisma blisko tysiąc świetnych autorów. To grupa redaktorów z Gdańska i Warszawy, Cincinnati i Nowego Jorku, Gdyni i Łodzi, Szczecina i wielu innych miast, z najróżniejszych środowisk.


- Zawartość numeru 3/2023 to m.innymi:
- Kazimierz Brakoniecki, List do poetów pokolenia `50
- Czesław Karkowski, Utracona tradycja
- Wiersze: poetów serbskich, Dawida Majera, Rybonki
- Urszula M. Benka, Bez tytułu, bez norm i ścian
- Nadieżda Aleksandrowna Teffi, Jewdocha
- Andrzej. C. Leszczyński, Życie
- Rozmowy: Z Urszulą M. Benką oraz Januszem Majewskim
- Wspomnienie o Zbigniewie Zapasiewiczu
W numerze prezentujemy
- Zdjęcia Krzysztofa Szymoniaka
- Plakat poetycki: Wielimir Chlebnikow