Polecamy najnowszy  numer:

polecamy w numerze 2/2024:

Polecam w numerze:
- Zbigniew Majchrowski, Esej
przy-graniczny
- Dariusz Pawlicki, O drogach
zapomnianych
- Anna Czekanowicz, wiersze
- Krystyna Lars, poemat,
Elegia na chwałę pokonanych
- Marta Fox, Kto się kochał
w Marcie Fox
- Małgorzata Dorna
Malarstwo Adama Nowackiego
- Elżbieta Juszczak, Szaleństwo
popkultury, esej
- Jelyzaweta Żarikow, wiersze
w tłumaczeniu Leszka Szarugi

 Poprzedni numer 1/2024


Od redakcji:

I jest wiosenno-letni numer Migotań 2(83), 2024
    Trochę niespodziewanie zdominowany został przez autorów gdańskich, a właściwie trójmiejskich, bowiem jedne z ważniejszych tekstów napisali Anna Czekanowicz, Krystyna Lars, Zbigniew Majchrowski oraz Roman Warszewski i Bogusław Żyłko. A dodać trzeba też trudno niezauważalny "tekst" Stefana Chwina, czyli jego cykl rysunków pod tytułem "W oczekiwaniu przyjazdu pociągu z Prus Wschodnich".
Liryka Anny Czekanowicz rymuje się z jej Elegią na odejście, poświęconą przedwcześnie zmarłemu Zbigniewowi Majchrowskiemu. A świetny tekst Majchrowskiego, który otrzymaliśmy dzięki życzliwości Joanny Majchrowskiej, rymuje się w pewien subtelny sposób z tematyką rysunków Stefana Chwina.
Rymów w piśmie jest zresztą więcej, warto wspomnieć o poemacie Krystyny Lars, piosenkach ukraińskich Elżbiety Juszczak i wierszach Jelyzawety Żarikowej, w tłumaczeniu Leszka Szarugi, bo zestawienie tych autorek i utworów pokazuje, jak zróżnicowana bywa inspiracja wojną ukraińską.
To ważny numer pod kilkoma względami. Prezentujemy być może jeden z ostatnich eseistycznych tekstów Majchrowskiego, i to w najlepszym wydaniu. Wpisuje się on w legendę lub kto woli mitologię Gdańska powojennego, dotkniętego "obecnością nieobecnych", rozwija autobiograficznie wątki powojennego gdańska, tak mitotwórczo przedstawione w twórczości pisarskiej Huellego i Chwina.
To prowadzi do drugiej "niezwykłości" w tym numerze: Dla wtajemniczonych było wiadomo, ze Stefan Chwin jest utalentowanym rysownikiem, ale kto by się spodziewał, że dostaniemy tak fascynującą serię rysunków, jak ta z wyczekiwaniem na pociąg z Prus Wschodnich. Mogę zdradzić, że rysunki powstały bardzo niedawno i podczas rodzinnej wycieczki.
Takich niezwykłości w tym numerze jest znacznie więcej. Wspomnę tylko pozycje dzienników Kazimierza Brakonieckiego, lub bardzo osobistą rozmowę z Martą Fox, pod prowokującym tytułem "Kto się kochał w Marcie Fox".
Do znakomitej jakości trójmiejskości numeru dołożył się Roman Warszewski tekstem Falstart, fragmentem książki, która wkrótce powinna się ukazać nakładem Fundacji Światło Literatury. Do tego trzeba dołożyć rozmowę z nim, którą przeprowadziła Dorota Abramowicz.
Sztuczna inteligencja to temat wiodący dwóch esejów: Danuty-Roman Słowik, Od Euterpe po sztuczną inteligencję oraz Anny Czyrskiej, Pisarka w świecie AI.
Wreszcie, jak najbardziej "gdański" jest wybitny tłumacz z języka rosyjskiego Bogusław Żyłko, który tym razem prezentuje nam ze swojej Teki Tłumaczeń: Grigorija Winokura, "Biografię i kulturę".- Zbigniew JoachimiakARCHIWUM: