Polecamy najnowszy  numer:

polecamy w numerze 2/2022:

- Najnowsza literatura z Gdańska (blok)
- Maria Jentys-Borelowska, O Szewczence
- Marka Wawrzkiewicz, wiersze
- Roman Warszewski, Bogowie kochają góry, esej
- Małgorzata Dorna-Wendrychowska, esej o Tadeuszu Ogrodniku
- Renata Paliga, Wojny i Epidemie w dziejach Rzeczypospolitej
- Dariusz Pawlicki, Nie zawiedźcie mnie, oczy moje, esej
- Zbigniew Kresowaty o Januszu Styczniu


 Poprzedni numer 1/2022


Od redakcji:

Zapraszam do lektury najnowszego numeru Migotań, 2(75), 2022.

Cieszę się, że wychodzi planowo, a nawet parę dni przed zaplanowanym terminem. Będzie lektura na wakacje. Lecz przestrzegam, numer w żadnym wypadku nie jest w swej tonacji numerem wakacyjnym. Cieszmy się słońcem i ładną pogoda, ale jednak martwić się powinniśmy tym, co dzieje się naokoło w Europie. A też w Polsce. Tu, u nas i tam za granicą wschodnią mnóstwo chmur. Nie bez powodów ponownie przedstawiam tzw. materiały ukraińskie, z których przebija horror, lęki, dramat. Szczycimy się walecznością Polaków i nieustannym parciem do wolności. Wspominamy z dumą jak trwaliśmy niezłomni przez blisko pomad sto ponurych lat nieistnienia polskiego państwa. A obok nas mamy bardzo podobną historię Narodu Ukraińskiego, a nawet może trudniejszą, bo dzieje państwowości i walki o tę państwowość w Ukrainie jest równie długa, krwawa i czasami straszna, a jednocześnie mniej zwycięska. W pełni niepodległa Ukraina to niewiele lat. A teraz znowu jest zagrożona. W tym kontekście warto przeczytać z uwagą esej Marii Jentys-Borelowskiej o Szewczence, bo przypomina, że walka o wolność Ukraińców, to nie tylko Majdan i obecna wojna, a nawet nie tylko narodowowyzwoleńcza po Wielkiej Wojnie Światowej (również z Polakami). Przez długie lata wspólnie byliśmy towarzyszami w walce z rosyjskim imperializmem i caratem, a Szewczenko był wieszczem nad wieszczem tej walki. Nowe pokolenie poetów ukraińskich jest równie patriotyczne, ale - co należy podkreślić z naciskiem - również utalentowane. Wiersze, które prezentujemy tutaj, w tym numerze, są najwyższej próby. Cieszy, że polscy poeci podejmują temat i tworzą w ten sposób swoisty braterski dialog poetycki na łamach Migotań. Choć może dialog, to nie najlepsze określenie, wszak zawarta jest w tym pojęciu pewna kontradyktoryczność, a przecież wiersze ukraińskie i polskie o trwającej wojnie to bardzo zgodna poetycka pieśń.

Zbigniew Joachimiak


W bieżącym numerze, 2/2022, jest wiele interesujących tekstów, ale szczególnie zwracam uwagę na kilka:

- Świetna poetka, Renata Paliga, która wielokrotnie publikowała wiersze w Migotaniach, jest też eseistką, a w tym numerze napisała nam tekst o epidemiach w Europie.
- Zbigniew Ikona Kresowaty tym razem wspomina niedawno zmarłego wybitnego wrocławskiego poetę, Janusza Stycznia. Styczeń to legenda nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce wspominany jest jako bardzo barwna postać, a we wierszach zaczytywano się od początków jego publikacji. Kresowaty pisze o Styczniu również barwnie i wiarygodnie, co zaświadczam, bo też go znałem i byłem jego miłośnikiem.
- Jest kolejny odcinek "Wyprasowania", Leszka Szarugi. Bez jego tekstów nasze pismo nie byłoby takie same. Szaruga "pracuje" na trudnym odcinku felietonu społeczno-politycznego, ale jego doświadczenie poetyckie powoduje, że te felietony są małymi dziełkami literackimi.
- Wspominamy Leszka Żulińskiego. Był naszym współpracownikiem przez lata. Był mi przyjacielem. Był wybitnym krytykiem literacki i poetą Napisał o nim Andrzej Walter w części Migotania, jeszcze więcej. Zapraszam też do mojego tekstu.
- W numerze szeroko prezentujemy poezję ukraińską. To dobra, wysokiej klasy twórczość. Uczy przy okazji, jak realizować w poezji trudny temat patriotyczny nie wpadając w sztampę i banały.
- Gdyby ktoś chciał wiedzieć dlaczego i jak siada Putin, to zapraszam do felietonu Romana Warszewskiego.
Polecamy nasz kwartalnik. Następny numer za 3 miesiące, czyli we wrześniu 2022 roku. Propozycje tekstowe do numeru przyjmuję do końca sierpnia.

Trudno uwierzyć - XX lat!

- Zbigniew Joachimiak

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE W 2022 ROKU OBCHODZIMY DWUDZIESTOLECIE UKAZYWANIA SIĘ NASZEGO PISMA.

Polecamy:

www.mkidn.gov.pl www.literatura.net.pl www.audiobiblia.pl www.marta-fox.blog.onet.pl www.serafinska.w.interia.pl katalog.czasopism.pl witryna.czasopism.pl
www.gp-wars.plARCHIWUM: