Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Aleksiej Batałow, wspomnienia o Achmatowej
  • ks. Janusz Kobierski, rozmowa oraz wiersze
  • Roman Warszewski, proza
  • Czesław Sobkowiak, wiersze
  • Andrzej Katzenmark, Twórcze granice…, esej
  • Zbigniew Kresowaty, rozmowa z Henrykiem Góreckim
  • Marek Wawrzkiewicz, Osobliwe wiersze J. Iwaszkiewicza
  • Krzysztof Boczkowski 2 wiersze i uwagi o tłumaczeniach Eliota
  • Saren Ka, plakat poetycki
  • Michał Bukowski, o wierszach Zawadowskiego
Numer 4 (57) 2017

Marek Wawrzkiewicz
Tadeusz. Miłość jest nie tylko nadzieją. Jest ocaleniem, przystanią spokoju, ciszy i wierności, czymś, co nie zawodzi i dzięki czemu człowiek żyje. Miłość jest prawdą i sprawiedliwością – tak zdaje się twierdzić Tadeusz Kijonka.
Tomasz Pyzik
Poeta siedemdziesięcioletni. Tak, zamiłowanie do literatury, a potem próby pisania tekstów, które miały przypominać wiersze, były najpierw. Czytać lubiłem od najmłodszych lat. Były to czasy bez telewizji, nawet bez radia. Mieszkałem na wsi pod Siedlcami. Z kolorowych czasopism dla dzieci był tylko tygodnik „Świerszczyk”, a dla trochę starszych „Płomyczek”
Andrzej Katzenmark
W dorzeczu twórczości literackiej. Piszący te słowa, a także, jak mniemam, każdy autor-twórca, zanim wpłynie w nurt pisarskiej rzeki, szuka na mapie doświadczeń, wspomnień, lektury, upodobań czy wizjonerskiego snu o wielkości – owej malowanej błękitem nici, która przecina płaską niepozbawioną barw połać marzenia niespełnionego jeszcze żadnym rozlewiskiem satysfakcji. Owa błękitna nić, szkic rzeki zamiaru, ledwie pomysł o zmiennych kształtach i rozmiarach, długo wije się, nie opuszczając mapy. Bywa, że pozostaje na niej do końca twórczych dni.
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura