Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Mirosława Michalska-Suchanek - O Dostojewskim
  • Grzegorz Musiał - o T. Łempickiej, fragment powieści
  • Janusz Wałek – O sposobie na Wyspiańskiego
  • Kazimierz Sopuch - O stanie wojennym (prywatnie)
  • poezja: Maciej Bieszczad, Adam Buszek, Anton Nesterov, Andriej Korwin
  • Agnieszka Tomha - O Wawrzkiewiczu
  • Aneta Kwiatkowska - O język handlu w Gdańsku
  • Hanna Dyktyńska - O W. Neumann, aktorce
Numer 3 (52) 2016

Piotr Gajda
Skoki na główkę W poglądach fi lozofi cznych uważny czytelnik natrafi na trzy kategorie bytów: istnienie otaczających nas rzeczy, bytujących w przestrzeni i czasie, które możemy poznać zmysłowo; istnienie Boga, który nie istnieje ani w czasie, ani w przestrzeni, zatem nie rozpoznamy go za pomocą zmysłów, oraz istnienie dzieła literackiego, które jest bytem w świadomości i nie istnieje nieskończenie, ponieważ stanowi wytwór kreacji.
Janusz Wałek
Sposób na Wyspiańskiego Jak ukazać Stanisława Wyspiańskiego, jednego z najbardziej wszechstronnych artystów wszystkich czasów, malarza i poetę obdarzonego niezwykłą wyobraźnią, by jego twórczość objawiła się w pełnym wymiarze, jak przekonać współczesnego odbiorcę kultury, tak Polaka jak cudzoziemca, że dzieło Wyspiańskiego należy do szczytowych osiągnięć europejskiego Modernizmu.
Liczne prace plastyczne tego artysty, w większości wykonane techniką pastelową, na papierze, nie mogą być - ze względu na możliwość ich uszkodzenia przez nadmierne naświetlenie – udostępniane publiczności na stałych ekspozycjach. Oglądamy je więc na wystawach czasowych lub rotacyjnie zmieniających się pokazach. Pamiętać też musimy, że malarskie i rysunkowe prace Wyspiańskiego to tylko część jego obszernego dzieła.
Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 3 (52) 2016
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (51) 2016
                    Pobierz PDF»
Numer 1 (50) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura