Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Mirosława Michalska-Suchanek - O Dostojewskim
  • Grzegorz Musiał - o T. Łempickiej, fragment powieści
  • Janusz Wałek – O sposobie na Wyspiańskiego
  • Kazimierz Sopuch - O stanie wojennym (prywatnie)
  • poezja: Maciej Bieszczad, Adam Buszek, Anton Nesterov, Andriej Korwin
  • Agnieszka Tomha - O Wawrzkiewiczu
  • Aneta Kwiatkowska - O język handlu w Gdańsku
  • Hanna Dyktyńska - O W. Neumann, aktorce
Numer 3 (52) 2016

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura