Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
  • Aleksiej Batałow, wspomnienia o Achmatowej
  • ks. Janusz Kobierski, rozmowa oraz wiersze
  • Roman Warszewski, proza
  • Czesław Sobkowiak, wiersze
  • Andrzej Katzenmark, Twórcze granice…, esej
  • Zbigniew Kresowaty, rozmowa z Henrykiem Góreckim
  • Marek Wawrzkiewicz, Osobliwe wiersze J. Iwaszkiewicza
  • Krzysztof Boczkowski 2 wiersze i uwagi o tłumaczeniach Eliota
  • Saren Ka, plakat poetycki
  • Michał Bukowski, o wierszach Zawadowskiego
Numer 4 (57) 2017

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura