Redaktor naczelny:
Zbigniew Joachimiak

Sekretarz redakcji:
Karolina Zdanowicz

Redakcja:
Marta Fox,
Maria Jentys-Borelowska,
Jerzy Suchanek,
Andrzej Wołosewicz,
Bogusław Żyłko

Dział tekstów:
Agata Foltyn

Skład i łamanie:
BALTOX Artur Rogowski
 • O Krzysztofie Gąsiorowskim pisze Andrzej Wołosewicz
 • Jeszcze raz o Choromańskim - Anna Frajlich
 • O Antologii wileńskiej, pisze Maria Jentys
 • Poezja:
  Marek Wawrzkiewicz
  Hatif Janabii
  Selim Chazbijewicz
 • Wojsław Brydak pisze zza aparatu fotograficznego
 • Władimir Bibichin, Język fi lozofii. Wstęp
 • Agnieszka Moroz czyta na głos Antoniego Pawlaka
Numer 1 (46) 2015

Stale współpracują:
Anna Frajlich,
Piotr Goszczycki,
Artur D. Liskowacki,
ks. Janusz A. Kobierski,
Adam Majewski,
Grzegorz Musiał,
Jerzy Niesiobędzki,
ks. Jan Sochoń,
Leszek Szaruga,
Olga Śmiechowicz,
Roman Warszewski,
Marek Wawrzkiewicz,
Krystyna Śmiechowicz,
Zofia Beszczyńska,
Sławomir Majewski,
Leszek Żuliński
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa PomorskiegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer 4 (57) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 2 (55), 3 (56) 2017
                    Pobierz PDF»
Numer 4 (53) 2016
                    Pobierz PDF»
Literatura